Diplomerade
drömcoacher IDP


Uppdaterad 2010-02-02

Klicka på resp namn för en närmare presentation!

Gunilla Bergerham
Praktik i Solna
tel 070-642 3730

Gunilla Bergerham är skådespelerska och dramatiker och har
sedan 15 år en egen teatergrupp som även arbetar
med personal- och ledarskapsutveckling.


Maria Berggren
Praktik: Lidingö
tel 070-732 7501

Maria har varit dataingenjör på ett snabbväxande IT-bolag och utvecklat nya IT-system


Marga Brunila
Praktik i Helsingfors
tel +358 (0)50565 0611

Marga är livsmedelskemist, bosatt i Helsingfors, och har arbetat
inom livsmedelsindustrin i Finland. Har ett långvarigt intresse för drömmar och jungiansk psykologi


Hillevi Furtenback
Praktik: Stockholm, Helsingfors och Vasa, eller efter överensk.
tel 0381-550 35 eller 070-533 6216

Hillevi Furtenback arbetar både med individuella klienter och med grupper,
och är en ofta anlitad föredragshållare och seminarieledare inom området drömmar, drömmande och drömumgänge.


Karin Hedbrant
Praktik i Stockholm
tel 08-844 854

Karin är verksam som bildkonstnär. Examen i bildpedagogik vid
Konstfack samt konstvetenskapliga studier. Skriver en del texter
om kultur och politik.


Kim Held
Praktik i Solna
tel 070-420 3641

Kim är fil kand med inriktning på filmvetenskap och arbetar
som gränssnittsdesigner och produktinformatör inom
Stockholms läns landsting.


Margareta Herrman
Praktik i Bromma
tel 08-269 626

Margareta är fil kand i ekonomi och sociologi, och har 30 års
erfarenhet av resebranschen. Innehar för närvarande en
chefsbefattning i ett stort globalt resebyråföretag.


Ragnhild Hoffmann
Praktik i Oslo
tel 4088 0041

Ragnhild Hoffmann är cand. philol., litteraturvetare och författare
till boken "Gjennom ild og luft. Om kvinner, eventyr og drager"
(Pax, Oslo 1997).


Helena Isaksson
Praktik: Sollentuna;
tel 08-353 964 eller 070-922 3546

Helena Isaksson bor och verkar i Stockholm, har studerat
jungiana de senaste 25 åren och har 40 poäng i jungiansk
psykologi som formell merit. Hon älskar havet och
låter musiken ta stor plats i sitt liv.


Zofia Kowalska
Praktik i Uppsala
tel 018-512 129 eller 0739-77 92 57

Zofia Kowalska, kommer ursprungligen från Polen men
bor nu i Uppsala. 1986 tog hon examen i bioteknik
vid Uppsala Universitet och har under många år arbetat inom det veterinärmedicinska området som projektledare
och utvecklat tester för snabbdiagnostik.


Majken Lundqvist
Praktik i Uppsala
tel 018-515 010

Majken Lundqvist är agronom och har arbetat vid
Sveriges Lantbruksuniversitet.


Erik Nisser
Praktik: Stockholm;
tel 08-643 1881 eller 070-110 4415

Erik Nisser arbetar som översättare, främst av psykologisk
facklitteratur, och har undervisat vid IDP Institutet
för Drömpsykologi där han också ansvarat för ämnesområdet
Symbolik och symbollära.


Birgitta Norgren
Praktik i Stockholm
tel 070-458 2208

Birgitta Norgren är dipl. samtalsterapeut, organisationskonsult och
handledare i psykosyntes med egen praktik i Stockholm.
Arbetar som rektor vid HumaNova.Maria Stenberg
Praktik: Stockholm
tel 070-954 7078

Maria Stenberg är utbildad statsvetare med psykologi och litteratur
som tillägg. Arbetar som internationell affärsutvecklare.


Mia-Marie Sternudd-Groth
Praktik i Molkom
tel 070-220 1248

Mia-Marie Sternudd-Groth är fil.dr och arbetar som lektor i
pedagogik vid Uppsala universitet och har forskat
inom dramapedagogik.


Eva Sutter
Praktik i Täby och Stockholm
tel 070-946 1301

Eva Sutter är kroppsterapeut och dipl cert massör
med egen praktik i Täby och Stockholm.


Aase Wynn
Praktik i Tromsö
tel +47 9056 9467

Aase är journalist, bosatt i Tromsö, Norge, och cand philol med
huvudinriktning nordisk medeltidslitteratur.


Monica Åmberg
Praktik i Färjestaden
tel 0485-303 73

Monica Åmberg har arbetat som träbildhuggare, varit trädgårds-
och biodlare och odlat allt man kan i en trädgård.
På grund av ledgångsreumatism har hon fått lämna detta och
omskolat sig till drömcoach. Intresset att umgås med hästar
odlar hon intensivt.


LenaMari Öfjäll
Praktik: okänt

LenaMari Öfjäll är utbildad socionom och
diakon och intresserad av, förutom drömmar: böcker, film,
musik, religion, att vara med vänner.