RAGNHILD HOFFMANN

Praktiserande DC-kandidat

XXXXXXX

(senast uppdaterat 2006-03-31)


Ragnhild Hoffmann
Praktik i Oslo
tel 4088 0041

Ragnhild Hoffmann är cand. philol, litteraturvetare och författare till boken "Gjennom ild og luft. Om kvinner, eventyr og drager" (Pax, Oslo 1997).

 
Drömmar, sagor, myter, mystik, konst och andra symboliska uttryck har alltid intresserat mig. Jag har studerat C. G. Jung sedan hans första böcker blev översatta till norska på 1960-talet och jag har också skrivit ner och försökt att förstå mina drömmar i över 40 år.

Som utbildningskandidat vid IDP känner jag att det är en stor rikedom och trygghet att ha denna inre databas att konsultera i mötet med andras drömmar idag. Genom våra drömmar kommer vi i kontakt med vår inre verklighet, liksom med våra omedvetna reaktioner på den yttre världen.

Men drömmarna talar inte till oss genom ett rationellt språk utan genom ett symbolspråk, vilket innebär att det inte alltid är så lätt att själv förstå dem. Detta symbolspråk har en intention som mera poetiskt kan uttryckas som att "det omedvetna ropar på jaget".

Drömmarna innehåller essensen av din potential, dina talanger och möjligheter men också dina komplex och svagheter. I detta inre landskap är det drömcoachens uppgift att ledsaga drömmaren när han eller hon är på upptäcktsfärd och etablerar en dialog mellan sitt vakenjag och det omedvetna, men uttolkningen och förverkligandet är det drömmaren som står för. Syftet är självförståelse - inte terapi i egentlig mening.

Lycka har med livshållning att göra. Att finna meningen med sitt liv, att finna sin djupaste kärna, gör man aldrig genom att följa kollektiva, vedertagna normer. Man gör det inte genom att sträva efter att bara ha det bekvämt och tryggt. Det är tvärtom smärta och lidande , inre kriser och yttre omständigheter som tvingar oss att vända oss inåt för att söka nå fram till en bättre självförståelse. Det verkar som om det inom oss finns en kraft som driver oss mot utveckling och förverkligande av våra potentialer. Något ska "bearbetas och förädlas" medan vi befinner oss på jorden, mellan födelse och död. Alkemisterna kallar det "solve et coagula" - lösa upp och göra fast, och de hade ett "recept" för detta: V.I.T.R.I.O.L - Visita Interiora Terrae Rectificando Inveniens Occultum Lapidem. Det betyder ungefär: "Sök i jordens inre, gör det fullkomligt och du ska finna de vises sten."

Jag har praktik i Oslo och arbetar med drömcoaching individuellt och i grupp. Nya grupper startar regelbundet.