MAJKEN LUNDQVIST

Praktiserande DC-kandidat

XXXXXXX

(senast uppdaterat 2006-03-31)


Majken Lundqvist
Praktik i Uppsala
tel 018-515 010

Majken Lundqvist är agronom och har arbetat vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Mina drömmar är mitt omedvetnas språk. Det tog många år innan jag började lyssna på det språket. Det började för ca 15 år sedan via mitt intresse för sagor och myter. Numera antecknar jag mina drömmar i halvvaket tillstånd för att inte tappa bort något väsentligt. I vaket tillstånd har drömmar en tendens att försvinna. Det händer också att jag målar bilderna som visar sig. Drömmarna talar till mig genom symboler och de är laddade med energier. En starkt laddad dröm kan säga till mig: "Men hallå där vart är du på väg, kör du inte över dig själv nu?" Att umgås med drömmar och reflektera kring dessa är ett sätt att få upp ögonen för olika företeelser i livet.

Det kändes angeläget att dela drömintresset med andra människor. Steget var därför inte långt till DC-utbilningen. Att coacha och samtala kring en dröm har karaktären av det goda samtalet. Man rör sig kring för drömmare och coacher angelägna frågor som berikar livet för båda. Varje drömmare har sitt eget drömspråk och det är spännande att följa en drömmares inre resa. I DC-utbildningen får vi rika tillfällen att praktisera på varandra.

I IDPs DC-program får vi lära oss en icke tolkande metod att coacha drömmar. Metoden går ut på att drömmaren tolkar sin egen dröm, men jag som coach kan hjälpa till genom alla mina förvärvade kunskaper att spegla drömmaren som tryggt och i lugn och ro ska kunna söka sig fram och uppleva symbolerna. Ur utbildningens gedigna kursprogram har jag lärt mig att det omedvetna är ett mysterium, som vi aldrig helt kan få grepp om. Vi kan däremot uppleva effekter av det omedvetna som det visar sig för vårt medvetna jag i t.ex. drömmar.

Jag bor och verkar i Uppsala. Min formella utbildning är agronomexamen på SLU i Uppsala; Pedagogisk utbildning UU; Ettårig kurs i symboler med sagor och myter; Högskoleexamen i Gävle med huvudämne 40 poäng i jungiansk psykologi samt är nu praktiserande DC-kandidat.

Jag gör för närvarande min utbildningspraktik. Är du nyfiken på dina drömmar så hör gärna av dig till mig så kan vi diskutera ett möte för drömcoaching. Jag brukar inleda ett drömcoaching tillfälle med att fråga kring drömmarens aktuella situation före drömmen. Drömtexten är sedan utgångspunkten för samtalet. Det finns också möjlighet att delta i en drömgrupp tillsammans med andra drömmare.