MARIA STENBERG


Diplomerad drömcoach IDP

XXXXXXX

(senast uppdaterat 2006-08-31)


Maria Stenberg
Praktik: Vintervägens DC-mottagning i Solna
tel 070-954 7078

Maria Stenberg är utbildad statsvetare med psykologi
och litteratur som tillägg. Arbetar som internationell affärsutvecklare.


Plockade upp någonstans att det i Talmud står att drömmar är brev adresserade till dig själv som du ännu inte har öppnat. Gillar den bilden för vem är inte nyfiken på ett brev som dimper ner på dörrmattan…

Jag har alltid varit intresserad av drömmar, mina egna och andras. Förundrats, fascinerats och ofta känt mig konfunderad över varför just den bilden eller personen dykt upp just då. Det händer ofta att drömmens känsloton dröjt sig kvar under dagen, lite som en bakgrundsfärg. Det händer tyvärr också ofta att drömmen glidit bort som en slöja som jag inte hunnit ta fatt i.

På dagarna arbetar jag som affärsutvecklare inom en internationell miljö som ger mig tillgång till olika kulturer och miljöer. Det var mitt intresse för- och nyfikenhet på människans inre dimensioner som förde mig till IDP. För mig har utbildningen till dröm-coach gett en möjlighet att ta drömmar på allvar och få tillgång till verktyg som fungerar i denna typ av möten.

Dröm-coachingen har blivit en väg att förstå och kunna härbärgera de meddelanden som berättas om vår inre status och hur den rådande yttre situationen upplevs från insidan. Att titta mer aktivt på mina drömmar har öppnat nya dimensioner och insikter. Det har gett mig möjlighet och mod att våga lyssna inåt och ta till mig drömmens små och stora budskap att se dem som nycklar som är till för att öppna dörrar till större självkännedom och autenticitet.

Drömmar ska närmas med varsamhet och respekt men också med en nypa humor. Att umgås med sina drömmar är som att bjuda in en ännu okänd vän. En vän som vill en väl. Och om man låter den vännen berätta sin historia så följer insikter och växande.

Drömcoachens roll är att bistå med en varm och kravlös miljö, ett gott möte, där drömmaren hittar trygghet att umgås med sin dröm ur olika perspektiv. Dröm-coaching innebär att vara med drömmaren när denne skapar en dialog med sina drömmar. Förhoppningen är att genom att ge nya infallsvinklar stimulera till tankar och känslor som ger drömmaren större förståelse för drömmen. Det är drömmaren som "äger" drömmen och coachen har privilegiet att resa med i denna förunderliga inre värld. Det är också drömmaren som ska tolka sin dröm och som då får de nycklar som behövs för att växa vidare som människa.