ZOFIA KOWALSKA

Diplomerad drömcoach IDP

XXXXXXX

(senast uppdaterat 2006-03-31)


Zofia Kowalska
Praktik i Uppsala
tel 018-512 129 eller 0739-77 92 57

Zofia Kowalska, kommer ursprungligen från Polen men
bor nu i Uppsala. 1986 tog hon examen i bioteknik
vid Uppsala Universitet och arbetar sedan 10 år
tillbaka inom det veterinärmedicinska området. Där
projektleder hon och utvecklar tester för snabbdiagnostik.

 
Mina intressen har varierat genom åren. Motion och dans dominerade länge och under en tioårsperiod var jag aktiv som instruktör för argentinsk tango.

Drömmar är bilder som kommer från mitt innersta väsen till mig när jag sover. I drömmarna är allting möjligt. De påminner om en sagovärld. När jag vaknar brukar jag ligga stilla i sängen en stund för att ta tag i "drömrumpan" och väva fram nattens drömmar. Oftast antecknar jag drömmarna i min drömdagbok med detsamma. Jag vill inte gå miste om mina nattliga äventyr, inte heller om ett budskap som kan förändra min situation och bidra till något nytt i mitt liv.

Jag har alltid varit intresserad av mina drömmar och hyser stor respekt för dem. Men insikten om hur drömmarna har påverkat mitt liv har jag kunnat konstatera först efter en längre, regelbunden relation till dem.

Med hjälp av den kunskap som DC-utbildningen erbjuder har jag kunnat dyka ner i djupare livsfrågor och få vägledning. Det är drömmarnas förtjänst att jag kan skilja mina genuina tankar, åsikter och viljor från alla "måsten" som jag har vuxit upp med. Jag har lyckats minska mina prestationskrav väsentligt, men "förbrukat" många, många drömmar för att nå hit. Drömmandet har en livsviktig funktion för mig. Jag andas, jag drömmer, jag lever.

Drömcoaching är ett möte mellan människor under vilket drömcoachen med all sin kunskap och kompetens stödjer och stimulerar drömmaren till egna reflektioner och tolkningar. Jag ser drömmarna som en gåva människan fått då hon blev skapad. Det är inte alla som spontant minns sina drömmar, men alla kan lära sig det. Drömmar är en kunskapskälla om oss själva, inom oss. De kan hjälpa oss att hitta kvalitéer i vårt liv utöver de allmängiltiga och materiella. De hjälper oss att omvärdera livet när gamla värderingar inte längre duger. Drömcoaching är ett skapande, ett konstverk till vilket både coachen och drömmaren bidrar, och det är just det unika i drömcoachingarbetet.