LENAMARI ÖFJÄLL

Diplomerad drömcoach IDP

XXXXXXX

(senast uppdaterat 2006-03-31)


LenaMari Öfjäll
Praktik i Härnösand
tel 0611-556 425, 070-258 8511

LenaMari Öfjäll arbetar som stiftsdiakon för bygdeutveckling
i Härnösands stift, med ansvar för soc. ekonomi,
kultur, pilgrim- och miljöfrågor. Hon är utbildad socionom och
diakon och intresserad av, förutom drömmar: böcker, film,
musik, religion, att vara med vänner.


 
Drömmar är för mig kärleksbrev som ger mig vetskap om att jag är älskad av Någon, större än mig själv. För mig är det Guds röst som genom bilder och symboler talar till mig. Ibland tröstande och uppmuntrande, ibland visar drömmarna upp sidor som jag helst inte skulle ha velat få syn på! Drömmarna ger mig spår att arbeta efter, som sakta hjälper mig att bli den människa jag är skapt att vara, att bli mer sann och hel som människa. De hjälper mig att hålla kontakten med den djupa insikten att jag är en unik individ mitt i det "massamhälle" vi lever i.

Drömmarna kan ha så många olika dimensioner. Jag ser och förstår en sak när jag just drömt en dröm, men när jag tittar på den något år senare kan jag se andra saker. De är lika sanna, fast annorlunda och ibland delvis motsägelsefulla! Och jag vet av egen erfarenhet att de kan revolutionera en människas liv.

Att arbeta som drömcoach är för mig att i en dialog med drömmaren, med hjälp av frågor, titta på drömmens symboler ur olika vinklingar. Drömcoachingen stimulerar förhoppningsvis känslor och tankar hos drömmaren som kan ge henne eller honom en större förståelse för vad drömmen försöker säga. Det unika i drömcoacharbetet är att inte tolka drömmen utan att försöka skapa en kärleksfull mötesplats där drömmen får leva sitt eget liv. Där vi värnar om drömmens mysterium och drömmarens integritet. För ingen annan än drömmaren kan fullt ut tolka sin dröm!

Femton års erfarenhet av att umgås med drömmar har lärt mig att den stora utmaningen ligger i att kunna närma sig dem så ödmjukt och förutsättningslöst som man bara kan. Att om och om igen erfara paradoxen i själva hjälplöshetens "inte veta", "inte förstå". Däri ligger den största gåvan och insikten gömd! För det är ju det oväntade, det vi inte visste, som drömmen ofta vill visa oss.