HILLEVI FURTENBACK

Diplomerad drömcoach IDP

XXXXXXX

(senast uppdaterat 2008-04-23)


Hillevi Furtenback
Praktik: Vintervägens DC-mottagning i Solna,
Helsingfors och Vasa, eller efter överensk.
tel 0142-520 60 eller 070-533 6216

Hillevi Furtenback arbetar både med individuella klienter och med grupper,
och är en ofta anlitad föredragshållare och seminarieledare inom området drömmar, drömmande och drömumgänge.


 
Jag härstammar från Finland men är sedan många år bosatt i Sverige. Under de senaste tio åren har jag arbetat som projektledare både inom näringslivet och inom kulturens område. Tidigare har jag främst arbetat med marknadsföring och varit VD för mindre företag. Jag har också varit verksam internationellt och bott bland annat i England, Mexiko, Japan och Italien.

För mig är drömmar ett sätt att finna samband mellan den yttre och den inre verkligheten, som inte nås av det medvetna analyserande intellektet. Med hjälp av drömcoaching har jag lyssnat till drömmar, sett mina egna drömmar i nytänt ljus och berikats med insikter om mitt liv bortom medvetandets utkanter. Jag har erfarit drömmarnas spindelvävslätta makt, fascinerats och förundrats över deras kalejdoskopiska uppslagsrikedom, inre logik och den burleska humor de ibland uppvisar. Drömmen har sin egen väg, som bara drömmaren själv kan finna. Som drömcoach kan jag hjälpa drömmaren att förstå sin dröm, men det är drömmaren själv som tolkar sina drömbilder.

Jag är imponerad över den varlighet och den respekt för den enskilda individens inre och yttre liv, som präglar drömcoachutbildningen. Den attityden ser jag som en ledstjärna för min verksamhet som drömcoach.