HELENA ISAKSSON

Diplomerad drömcoach IDP

XXXXXXX

(senast uppdaterat 2008-04-23)
 


Helena Isaksson
Praktik: Vintervägens DC-mottagning i Solna;
tel 08-353 964 eller 070-922 3546

Helena Isaksson bor och verkar i Stockholm, har studerat
jungiana de senaste 25 åren och har 40 poäng i jungiansk
psykologi som formell merit. Hon älskar havet och
låter musiken ta stor plats i sitt liv.


 
När jag upptäckte att drömmen har ett budskap öppnades hisnande perspektiv i mitt liv. Genom att samtala kring drömmar kunde jag närma sig frågeställningar som annars inte varit möjliga att synliggöra. Med drömmen som utgångspunkt blir samtalet berikande för båda parter. I min egen drömterapi öppnades både nya möjligheter för mig och jag fick svar på många funderingar. Att arbeta med drömmar kan förklara det förflutna och ge hopp för framtiden.

Jag sökte in på drömcoachutbildningen för att jag kände att jag var mogen för nästa steg i sitt liv. Under många år har jag haft en glädje och nytta av mitt eget drömumgänge och det känns angeläget att dela den erfarenheten med andra. Drömcoaching är ett unikt sätt att ge och få det goda samtalet, en bristvara i vår utåtriktade tid.

I min drömcoaching brukar jag börja med att låta drömmaren bena upp den aktuella situationen före drömmen, ibland t.o.m. ganska långt före. Vi diskuterar drömmarens livssituation och jag vill gärna bilda mig en uppfattning om vad drömmaren vet om drömtolkning rent allmänt och hur drömmarna tidigare påverkat honom eller henne. Sedan går vi över till den aktuella drömmen och synar den ur så många aspekter som möjligt. Drömmaren får associera till drömmaterialet. Det kan hända mycket under ett samtal och de flesta vill ha ännu ett möte och har då kanske en ny dröm med sig som belyser den förra. Det spännande är att både drömmare och coach får nya insikter i det gemensamma drömarbetet. Drömcoaching är en unik möjlighet att berika världen och förändra sitt förhållningssätt i den.