BIRGITTA NORGREN

Praktiserande DC-kandidat

XXXXXXX

(senast uppdaterat 2006-03-31)


Birgitta Norgren
Praktik i Stockholm
tel 070-458 2208

Birgitta Norgren är dipl. samtalsterapeut, organisations-
konsult och handledare i psykosyntes med egen praktik
i Stockholm. Arbetar som rektor vid HumaNova.

Jag är rektor och ekonomichef på Humanova i Stockholm men är i grunden ekonom/controller. Samtidigt är jag också diplomerad samtalsterapeut, organisationskonsult och handledare inom psykosyntes. Mina handledarutbildningar har jag från HumaNova och S:t Lukasstiftelsen. Jag blir i år också utbildad symbolterapeut. Varför då dessutom utbilda sig till drömcoach kan man kanske undra?

Jag insåg symbolernas- och drömlivets förbluffande kraft när jag började arbeta med bl a symboldrama i min symbolterapeututbildning. Och då väcktes tanken; vad händer inte då när vi helt släpper tankens kontroll som vi ju gör när vi sover och drömmer? I klientarbetet, och till viss del genom terapisamtal, ser man inte alltid hela bilden. Och här är drömmarna en fantastisk tillgång. Drömmarna ligger bortom tanken och orden och man skulle kunna säga att drömmandet och drömumgänget kan fungera som en bro mellan det omedvetna och det medvetna.

Oavsett hur man närmar sig de psykiska energierna så slutar man aldrig att fascineras av att det omedvetna är en så stor del av oss. Att vi har en sån enorm outnyttjad potential. Och över att symbolerna är så otroligt kraftfulla verktyg. I drömmen får vi kontakt med undanträngda delar av vårt känsloliv och erbjuds en möjlighet att ta hand om det som då visar sig. Jag tror att vi människor har alla svaren inom oss själva.