MIA-MARIE STERNUDD-GROTH

Diplomerad drömcoach IDP

XXXXXXX

(senast uppdaterat 2006-03-31)


Mia-Marie Sternudd-Groth
Praktik i Molkom
tel 070-220 1248

Mia-Marie Sternudd-Groth är fil.dr och arbetar som lektor i
pedagogik vid Uppsala universitet och har forskat
inom dramapedagogik.

 
Alla drömmer varje natt, oavsett om vi kommer ihåg vad vi drömt. Forskning visar att vi behöver drömma för att hålla oss fysiskt och psykiskt friska och när vi berättar våra drömmar för andra har det oftast en helande funktion. En drömcoach kan förstärka den helande kraften som finns i drömmen genom att skapa ett rum där drömmen kan berättas och undersökas av drömmaren i lugn och ro. Det handlar om att umgås med drömmen så att man lättare förstår dess budskap.

Varje människa har sitt eget drömspråk som är mycket personligt och som ofta rymmer stor poesi, drastisk humor, sagolika symboler och överväldigande skönhet. Att öppna dörren till drömrummet och samtala om en dröm är en magisk upplevelse där drömcoachen och drömmaren möts i samtal om drömtexten. De oväntade tankarna och nya infallsvinklarna är en vanlig gäst i drömrummet tillsammans med stillheten, för drömsamtalet behöver lugn, ro och tillit för att kunna verka helande.

För mig bär drömmen på en inre visdom som är större än min egen personliga kunskap. Jag kan därför vända mig till drömmen för att få råd och kunskap om mig själv och den verklighet jag lever i. Drömmen kan även peka ut vad jag behöver jobba med, eller vilka val jag behöver ta för att fortsätta att utvecklas. Samtidigt är drömmen så diffus och mångtolkande att jag aldrig kan förklara den, bara ta tillvara på och glädjas åt de tankar och känslor som drömsymbolerna ger mig.

Några av mina viktigaste grundprinciper som drömcoach är:
  • Det är viktigt att etablera ett drömrum, ett estetiskt möte, där drömmen berättas och drömsymbolerna i drömtexten kan utforskas.
  • Drömtexten är utgångspunkten och den gemensamma arenan där intuition, fantasi och reflexion samverkar i samtalet för att forma ny mening.
  • Det är drömmarens behov som styr flödet i samtalet och det är drömmaren som äger tolkningen av drömmen.
  • Som drömcoach ska jag visa respekt för drömmaren, drömmen och min egen uppgift. Jag har ansvar för tiden, etablerandet av drömrummet, att hålla fokus på drömtexten, möjliggöra ett fritt associationsflöde för drömmaren, samt försluta drömrummet när coachingen är färdig.