CJP NYHETSBREV


XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

(senast uppdaterat 2012-06-10)


CJP Nyhetsbrev publicerade sitt första nummer i januari 1990 och hade då ca 200 prenumeranter. Intresset ökade snabbt och några nummer fick nytryckas i flera upplagor.
CJP Nyhetsbrev har t.o.m. nr 47 (juni 2009) distribuerats i pappersformat till ca 5000 prenumeranter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, England, Tyskland, Schweiz, Belgien, Italien, Spanien, Portugal, Kanada, USA och Malaysia. Fr.o.m. nr 48 utkom CJP Nyhetsbrev som internettidning, distribuerad via e-post.
CJP Nyhetsbrev blev en internettidning distribuerad via e-post fr.o.m. nr 48 och det sista numret av nyhetsbrevet, nr 52, distribuerades i juni 2011.
Ett urval av artiklar ut CJP Nyhetsbrev kan du ta del av genom att klicka på Artikelregister i menyn till všnster. Där kan du också finna sista numret av CJP Nyhetsbrev.