TRE ORGANISATIONER I SAMVERKAN

CJP - IDP - FDP

Senast uppdaterad 2010-02-05

 


 

CJP Centrum för Jungiansk Psykologi

Metod och programutveckling:         Jungiansk psykologi;
                                                     Personlig utveckling.

Förlagsverksamhet:                        Jungiansk litteratur;
                                                     CJP Småskriftserie;
                                                     Forskningsrapporter.

Bokhandel:                                     Postorder;
                                                     Internetbokhandel (CJP Netshop).

Information:                                   CJP Nyhetsbrev;
                                                     CJP Web (www.cjp.se);
                                                     CJP Bibliotek.

 

IDP Institutet för Drömpsykologi

Metod- och programutveckling:         Drömpsykologi;
                                                       Drömtolkning;
                                                       Drömcoaching.


Forskning:                                        Drömumgänge;
                                                       Drömpsykologi;
                                                       Kropp och själ.

 

FDP Föreningen för Drömpsykologi och Drömcoaching

Kurser och seminarier:                       Öppna fristående föreläsningar och seminarier;
                                                        Sommarvecka.

Föreningsverksamhet:                       Föredrag och diskussionkvällar;
                                                        Onsdagsklubben.