PROGRAM FÖR
DIPLOMERADE DRÖMCOACHER (IDP)


FÖRELÄSNINGAR OCH SEMINARIER

(senast uppdaterat 2010-12-01)


Arrangemangen nedan är öppna endast för diplomerade drömcoacher (IDP). Där två kursavgifter anges, avser den lägre medlemmar i FDP Föreningen för Drömpsykologi och Drömcoaching. Medlemsavgiften är 250:- /kalenderår och kan inbetalas till föreningens plusgiro 547763-3 (FDP).


VÅRTERMINEN 2011


 

HELGTRÄFF FÖR DRÖMCOACHER
Den 2-3 april träffas vi i Stockholm (plats meddelas senare) för att återknyta, fräscha upp vårt kunnande och utbyta erfarenheter. Programmet består dels av lördagens öppna seminarier, dels av söndagens seminarier som är förbehållna diplomerade drömcoacher (IDP).

Söndag 3 april
Erfa-dagen inleds med ett seminarium följt av ett diskussionsseminarium. Info och bindande anmälan till Hillevi Furtenback, tel 0381-55035, 070-533 6216 eller hillevi.furtenback@telia.com Avgift för lördagens och söndagens program, 2850/2200 kr, insättes på föreningens plusgiro 54 77 63-3.

S-03 Drömcoaching - det dubbla mötets mysterium (seminarium 2 tim). Seminarieledare: Håkan Raihle. Tid: söndag 3/4 kl 10.00-12.00.

Några reflektioner kring människans resa i sin inre och sin yttre rymd mot ett fjärran, kanske ouppnåeligt mål, och kring hennes möjligheter att navigera mellan tillvarons meteoritsvärmar i sökandet efter sin Mening.

S-04 Utbyte av tankar (diskussion 2 tim). Tid: söndag 3/4 kl 13.00-15.00.

Det har gått en tid sedan vi gick utbildningen och vi har alla olika erfarenheter av vårt "kliniska" arbete. Under denna eftermiddag ges tillfälle att utbyta erfarenheter, diskutera uppkomna frågor samt ge och ta feedback i största frihet.
HÖSTTERMINEN 2011


Ett antal seminarier och möjligen någon längre kurs planeras för höstterminen. Så snart vi har mera detaljerade uppgifter kommer de att finnas här på hemsidan och i CJP Nyhetsbrev.


***

Om du har ytterligare frågor, synpunkter eller önskemål är du välkommen att ringa 0381-55035, 070-533 6216 eller skicka ett e-post meddelande till hillevi.furtenback@telia.com