IDP Institutet för Drömpsykologi

Senast uppdaterad i mars, 2006

 • XXX
 • XXX
 • XXX

 • Vintervägen 29

  IDP Institutet för Drömpsykologi bildades som en allmännyttig stiftelse under Länsstyrelsens tillsyn genom en donation den 31 oktober, 2000, och Länsstyrelsens godkände registreringen den 22 mars, 2001. Stiftelsens ändamål enligt stadgarna är

  att utan vinstsyfte för viss enskild person, företag eller organisation bedriva och stödja utbildning och forskning inom området drömpsykologi.


  Institutets kansli är beläget på Vintervägen 29 i Solna, där också kurslokaler, klientmottagning och bibliotek är beläget.

  Institutet har ett nära samarbete med CJP Centrum för Jungiansk Psykologi, som svarar för Institutets administration och information, och Föreningen för Drömpsykologi som arrangerar alla kurser och seminarier. Post till IDP adresseras till IDP Institutet för Drömpsykologi, Vintervägen 29, S-16954 Solna. E-post adress är idp@cjp.se, tfn/fax 08-830 700.

  Som permanenta styrelseledamöter i Institutets styrelse har donator kallat Marie-Claire Lundeberg, Stockholm, och Håkan Raihle (ordf/direktor), Solna.

  Information om Institutet och dess verksamhet finns i CJP Nyhetsbrev (ISSN 1652-2125) och på denna hemsida. Nyhetsbrevet kan beställas kostnadsfritt genom att skicka ett e-post till IDP. Glöm inte att uppge namn och adress. Du kan naturligtvis också ringa/faxa direkt till IDP (08-830 700).