Vintervägen 29
FDP Föreningen för Drömpsykologi
och Drömcoaching

Senast uppdaterad i april, 2011

 • INTRESSEFÖRENING FÖR
  DRÖMPSYKOLOGI
  OCH DRÖMCOACHING
 • ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR, SEMINARIER
 • DRÖMGRUPPER
 • ONSDAGSKLUBBEN
 • FÖRENINGSSTÄMMA 2011

 • Vintervägen 29


  Undan för undan förra hösten glesnade aktiviteterna i CJP/IDP/FDP:s regi på Vintervägen 29 i Solna för att vid årsskiftet helt upphöra. Föreningen för Drömpsykologi hann med fantastiskt mycket under sin tid, inte minst tre gedigna utbildningsomgångar till Diplomerad Drömcoach (IDP), men även forskningsprojekt, breda grundkurser i jungiansk psykologi samt introduktioner till en drömpsykologi baserad på äldre teorier prövade mot nyare rön. Också andra kringaktiviteter, främst då den populära Onsdagsklubben, samlade människor från när och fjärran med ett gemensamt intresse för i första hand drömpsykologiska spörsmål.

  I samma veva som den ”gamla” Föreningen för Drömpsykologi, knuten till IDP, upphörde med sin verksamhet, bildades emellertid på papperet ett ”nytt” FDP – Föreningen för Drömpsykologi och Drömcoaching – med annorlunda persongalleri. Den nya föreningen är registrerad hos länsstyrelsen med syftet att tillvarata det starka intresse för drömpsykologi på jungiansk botten som finns rent allmänt och att fungera som samlande organisation för befintliga Diplomerade Drömcoacher.

  Kontaktpersoner:

  Föreningen arrangerade två seminariedagar den 2-3 april 2011 och betr ytterligare arrangemang återkommer vi senare. Närmast på programmet står vår föreningsstämma:

  KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA
  FÖRENINGEN FÖR DRÖMPSYKOLOGI OCH DRÖMCOACHING
  DATUM OCH TID: Fredag den 20 maj, kl 14:00
  LOKAL: Forsnäs gård, Österbymo
  DAGORDNING i enlighet med föreningens stadgar
  tillhandahålles på begäran av Hillevi Furtenback.

  Du är varmt välkommen som medlem i det nya FDP och/eller som deltagare i FDP:s kurs- och seminarieverksamhet! Medlemskap tecknas för 250:- per år. Medlemskap ger rabatt på alla kurser och seminarier. Medlemsavgiften insättes på föreningens plusgiro 54 77 63-3. Glöm inte ange, namn, tfn och e-post adress.

  Då all information till medlemmar tills vidare kommer att skickas per e-post, är vi tacksamma för angivande av e-adress i samband med tecknande av medlemskap.


  INFORMATION

  Information om föreningens program och andra föreningsangelägenheter kommer att finnas
  • på denna hemsida;

  • i CJP Nyhetsbrev som utkommer med två nummer per år, i maj/juni och november/december. Nyhetsbrevet kan beställas genom att klicka på den här länken CJP Nyhetsbrev och uppge namn och till vilken e-post adress du vill ha nyhetsbrevet.
  • fortlöpande information per e-post får du om du skickar ett meddelande till sekreteraren hillevi.furtenback@telia.com.