Vintervägen 29
Centrum för Jungiansk Psykologi AB

Senast uppdaterad i juni, 2010


Vintervägen 29

 


CJP Centrum för Jungiansk Psykologi bildades den 9 mars 1987 som centrum för det växande intresset för jungiansk psykologi i Sverige och som förlag för jungiansk litteratur på svenska.

CJP ger ut böcker på svenska inom området tillämpad jungiansk psykologi, dvs böcker skrivna av jungianska analytiker och andra som har praktisk och/eller klinisk erfarenhet av att tillämpa jungiansk psykologi i sin verksamhet.

Den första titeln publicerades i december 1989 och sedan dess har drygt 60 titlar och 8 småskrifter utkommit. CJP säljer även jungiansk litteratur på engelska utgiven av Inner City Books, Toronto, Canada. Samtliga böcker kan köpas i vår netshop.

CJP har sedan januari 1990 gett ut CJP Nyhetsbrev (ISSN 1652-2125) som är Sveriges äldsta, regelbundna nyhetsbrev med information om vad som händer på Jung-fronten i Sverige, t ex intressant litteratur, aktuella artiklar och intervjuer, information om kurser, föreläsningar och seminarier samt annat av intresse. CJP Nyhetsbrev utkommer för närvarande som internettidning med två nummer per år, i maj/juni och november/december, och distribueras gratis som e-post till sina prenumeranter. Nyhetsbrevet kan beställas från CJP eller genom att klicka på den här länken och uppge namn och e-post adress: pren@cjp.se

För annonsering i CJP:s Nyhetsbrev, kontakta CJP, tel 08-830 700 eller klicka på länken annons@cjp.se


KURSER OCH SEMINARIER 

 

I samband med vår flytt från Vintervägen i Solna har kurs- och seminarieverksamheten övertagits av FDP Föreningen för Drömpsykologi och Drömcoaching.


Personlig utveckling
på jungiansk grund