CJP NYHETSBREV


MATERIAL FÖR PUBLICERING

XXXXXXX

(senast uppdaterat 2008-12-19)


Vår förhoppning är att CJP Nyhetsbrev skall kunna bli ett forum för jungianskt intresserade. Vi välkomnar därför bidrag i form av artiklar, diskussionsinlägg och insändare från läsarna. Artiklar och diskussionsinlägg skall vara signerade medan insändare kan publiceras under pseudonym. En förutsättning är dock att redaktionen har uppgifter om författarens namn, adress och telefonnummer. Anonymt material kommer inte ifråga för publicering.

Insändare, diskussionsinlägg

Nedan finns några länkar för att skicka in korta diskussionsinlägg resp insändare för publicering.

          Diskussionsinlägg         Insändare

Artiklar

Om du vill skicka in längre artiklar, kan du använda länken nedan för uppgifter om ditt namn, din adress och ditt telefonnummer. Artikeltexten lägger du som bilaga till ditt mail.

                          Artikel

Deadlines

Material som önskas infört i CJP Nyhetsbrev måste vara redaktionen tillhanda senast den 20 april resp den 20 oktober.