CJP NYHETSBREV


SÖK EN ARTIKEL

XXXXXXX

(senast uppdaterat 2011-05-31)


Genom att klicka på någon av artiklarna nedan öppnas den aktuella artikeln som en pdf-fil i ett separat "fönster" och artikeln kan därefter enkelt skrivas ut. En förutsättning är att du har Acrobat Reader installerad. Om du inte har detta program installerat kan du göra det genom att klicka på följande länk Acrobat Reader.

När du tagit del av artikeln och eventuellt skrivit ut den, stänger du "fönstret" genom att klicka på X i det övre högra hörnet.

OBS! Artikelregistret kompletteras underhand med såväl nya som äldre artiklar. Saknar du någon speciell artikel från tidigare nummer av CJP Nyhetsbrev är du välkommen att maila till nyhetsbrev_artikelsoek@cjp.se.

 

 

Välj en artikel

 

 

CJP Nyhetsbrev nr 33, juni 2002

Hjälparens paradox (Raihle, H.)
Att bli människa - shamansk symbolik och tradition (Danielsson, A.)
Den sårade människan (Nisser, E.)
Drömspråk och orakeltext (Sabbadini, S.)


CJP Nyhetsbrev nr 34, december 2002

Individuation och gerotranscendens (Raihle, H.)
Att urskilja mönstret (Sabbadini, S.A.)
Från Antikens drömtydning till modern drömtolkning (Sjöstrand, L.)


CJP Nyhetsbrev nr 36, december 2003

Den transcendenta funktionen (Nisser, E.)
Bibliodrama - ett möte mellan tro och vetenskap (Geisler, L.)


CJP Nyhetsbrev nr 38, december 2004

Att arbeta med barns drömmar (Fellke, B.)
Jag har mött Jean Shinoda Bolen (Kaster, M.)


CJP Nyhetsbrev nr 39, juni 2005

Parallella verkligheter - om synkronicitet och arketyper (Nisser, E.)
Åldrandet - en utmaning på vägen mot visdom (Prétat, J.)


CJP Nyhetsbrev nr 40, december 2005

Drömmar och symboler (Nisser, E.)
Den jungianska modellen (Hall, J. och Raihle, H.)


CJP Nyhetsbrev nr 41, juni 2006

Coaching och suggestion (Nisser, E.)
Den integrerande bilden (Lundeberg, M-C)
Den saturniska ordningen (Hollis, J.)
Drömmarnas land (von Franz, M-L)
Drömumgänge och drömtolkning (Perera, S.)

CJP Nyhetsbrev nr 42, december 2006

Motion för själen (Nisser, E.)
Den sårade hjälparen - om personlig motivation (Lundeberg, M-C och Raihle, H.)
Den sårade manligheten (Corneau, G.)

CJP Nyhetsbrev nr 43, juni 2007

Alkemi och drömmar (von Franz, M-L)
Maria Gripe, Tordyveln och Skuggan (Raihle, G.)
Jag och min skugga (Sharp, D.)
Den dagen Willie dog (Kreinheder, A.)
Drömmarna och verkligheten (Raihle, H.)


CJP Nyhetsbrev nr 44, december 2007

Om mening och meningssökande (Raihle, H.)
Känsla och mening (Nisser, E.)
Folksagans kvinnobilder I: Allmänna reflektioner (von Franz, M-L)
C G Jung och den jungianska psykologin (Raihle, H.)

CJP Nyhetsbrev nr 45, juni 2008

Medvetande, självkännedom och individuation (Sharp, D.)
En sommarreflektion - Om projektioner på gott och ont (Nisser, E.)
Folksagans kvinnobilder II: Törnrosa (von Franz, M-L)
Maktens paradox (Furtenback, H.)


CJP Nyhetsbrev nr 46, december 2008

Mellan myt och vetenskap (Nisser, E.)
Folksagans kvinnobilder III: Den negative animus (von Franz, M-L)
Arketypiska reflektioner (Raihle, H.)
Säg mig vad du äter ... (Jackson, E.)


CJP Nyhetsbrev nr 47, juni 2009

Individen och kollektivet (Nisser, E.)
Folksagans kvinnobilder IV: Faderskomplexet (von Franz, M-L)
Förgänglighet och plastkultur (Shalit, E.)
Förvandlingar (Furtenback, H.)
Miman och Tomheten (Raihle, H.)
De bevingade (Furtenback, H.)

CJP Nyhetsbrev nr 48, december 2009

Dröm och dikt (Furtenback, H.)
Folksagans kvinnobilder V: Konfrontationen med den Stora Modern (von Franz, M-L)
Själen i kollektivet (Hollis, J.)
Tomhetens mening (Nisser, E.)
Vintervägen 29: In Memoriam (Raihle, G.)


CJP Nyhetsbrev nr 49, juni 2010

Ryktet om vår död (Raihle, G.)
Folksagans kvinnobilder VI: Kvinnan som blev en spindel (von Franz, M-L)
När livet vänder (Raihle, H.)
Jag har aldrig varit i Zanzibar (Furtenback, H.)
Messias, metafor eller galenpanna? (Sharp, D.)
Barndom, bilder och gudar (Ohlsson, L.)
Arvet efter fäderna I: Förlorade söner? (Corneau, G.)
C G Jung. Människan bakom myten (Dallett, J.O.)
Sommarveckan 2010: Pånyttfödelsen (FDP)


CJP Nyhetsbrev nr 50, december 2010

Förändringar (Prétat, Jane)
En söndag i oktober (Furtenback, Hillevi)
Trädet, symbolen och religionen (Nisser, Erik)
Sofias återkomst (Woodman, Marion)
Öknen i dröm och verklighet (Kast, Verena)
Arvet efter fäderna 2: Att bryta tystnaden (Corneau, Guy)
Vem är jag i Kosmos? (Romare, Ingela)
Familjeterapi: Vetenskap, konst eller hantverk? (Wahlbeck, Jan-Christer)


CJP Nyhetsbrev nr 51, juni 2011

Övergångsskeden (Prétat, Jane)
Vi och de (Furtenback, Hillevi)
Självbilder (Berg-Frykholm, Annika)
Rädsla och ångest (Hollis, James)
Jung under luppen (Dallett, Janet O.)
Mot Lyrans stjärnbild (Raihle, Håkan)
En ny början (Sharp, Daryl)

 

Välj en artikel

 

Berg-Frykholm, Annika
Självbilder: Att komma vidare genom skapande (nr 51, juni 2011)

Corneau, Guy
Den sårade manligheten (nr 42, december 2006)
Arvet efter fäderna I: Förlorade söner? (nr 49, juni 2010)
Arvet efter fäderna II: Att bryta tystnaden (nr 50, december 2010)

Dallett, Janet O
C G Jung. Människan bakom myten (nr 49, juni 2010)
Jung under luppen (nr 51, juni 2011)

Danielsson, Agneta
Att bli människa - shamansk symbolik och tradition (nr 33 juni 2002)

Fellke, Brittmari
Att arbeta med barns drömmar (nr 38, dec 2004)

Franz, Marie-Louise von
Drömmarnas land (nr 41, juni 2006)
Alkemi och drömmar (nr 43, juni 2007)
Folksagans kvinnobilder (1) (nr 44, dec 2007)
Folksagans kvinnobilder (2) (nr 45, juni 2008)
Folksagans kvinnobilder (3) (nr 46, dec 2008)
Folksagans kvinnobilder (4) (nr 47, jun 2009)
Folksagans kvinnobilder (5) (nr 48, dec 2009)
Folksagans kvinnobilder (6) (nr 49, juni 2010)

Furtenback, Hillevi
Maktens paradox (nr 45, juni 2008)
Förvandlingar (nr 47, juni 2009)
De bevingade (nr 47, juni 2009)
Dröm och dikt (nr 48, december 2009)
Jag har aldrig varit i Zanzibar (nr 49, juni 2010)
En söndag i oktober (nr 50, december 2010)
Vi och de: En dag i Kyoto (nr 51, juni 2011)

Geisler, Liselotte
Bibliodrama - ett möte mellan tro och vetenskap (nr36 dec 2003)

Hall, James
Den jungianska modellen (nr 40, dec 2005)

Hollis, James
Den saturniska ordningen (nr 41, juni 2006)
Själen i kollektivet (nr 48, december 2009)
Rädsla och ångest (nr 51, december 2011)

Jackson, Eve
Säg mig vad du äter ... (nr 46, december 2008)

Kast, Verena
Öknen i dröm och vardagsliv (nr 50, dec 2010)

Kaster, Mirka
Jag har mött Jean Shinoda Bolen (nr 38, dec 2004)

Kreinheder, Albert
Den dagen Willie dog (nr 43, juni 2007)

Lundeberg, Marie-Claire
Den integrerande bilden (nr 41, juni 2006)
Den sårade hjälparen - om personlig motivation (nr 42, dec 2006)

Nisser, Erik
Den sårade människan (nr 33, juni 2002)
Den transcendenta funktionen (nr 36, dec 2003)
Parallella verkligheter - om synkronicitet och arketyper (nr 39 juni 2005)
Drömmar och symboler (nr 40, dec 2005)
Coaching och suggestion (nr 41, juni 2006)
Motion för själen (nr 42, dec 2006)
Känsla och mening (nr 44, dec 2007)
En sommarreflektion - om projektioner på gott och ont (nr 45, juni 2008)
Mellan myt och vetenskap (nr 46, dec 2008)
Individen och kollektivet (nr 47, jun 2009)
Tomhetens mening (nr 48, dec 2009)
Trädet, symbolen och religionen (nr 50, dec 2010)

Ohlsson, Lillemor
Barndom, bilder och gudar (nr 49, juni 2010)

Perera, Sylvia
Drömumgänge och drömtolkning (nr 41, juni 2006)

Prétat, Jane
Åldrandet - en utmaning på vägen mot visdom (nr 39 juni 2005)
Förändringar: Om jaget och åldrandet (nr 50 december 2010) Övergångsskeden (nr 51 juni 2011)

Raihle, Gunlög
Maria Gripe, Tordyveln och Skuggan (nr 43, juni 2007)
Vintervägen 29: In Memoriam (nr 48, december 2009)
Ryktet om vår död (nr 49, juni 2010)

Raihle, Håkan
Hjälparens paradox (nr 33, juni 2002)
Individuation och gerotranscendens (nr 34 december 2002)
Den jungianska modellen (nr 40, december 2005)
Den sårade hjälparen - om personlig motivation (nr 42, december 2006)
Drömmarna och verkligheten (nr 43, juni 2007)
Om mening och meningssökande (nr 44, december 2007)
C G Jung och den jungianska psykologin (nr 44, december 2007)
Arketypiska reflektioner (nr 46, december 2008)
Miman och Tomheten (nr 47, juni 2009)
När livet vänder (nr 49, juni 2010)
Mot Lyrans stjärnbild: Om mål, mening och meteoriter (nr 51, juni 2011)

Romare, Ingela
Vem är jag i Kosmos? (nr 50, december 2010)

Sabbadini, Shantena Augusto
Drömspråk och orakeltext (nr 33, juni 2002)
Att urskilja mönstret (nr 34, december 2002)

Shalit, Erel
Förgänglighet och plastkultur (nr 47, juni 2009)

Sharp, Daryl
Jag och min skugga (nr 43, juni 2007)
Medvetande, självkännedom och individuation (nr 45, juni 2008)
Messias, metafor eller galenpanna? (nr 49, juni 2010)
En ny början (nr 51, juni 2011)

Sjöstrand, Lars
Från Antikens drömtydning till modern drömtolkning (nr 34 dec 2002)

Wahlbeck, Jan-Christer
Familjeterapi: Vetenskap, konst eller hantverk (nr 50 december 2010)

Woodman, Marion
Sofias återkomst (nr 50 december 2010)