ÖVERGÅNGSSKEDEN

   Jane Prétat

När vi åldras längtar vi efter innehåll och djup i vårt liv, men i en kultur präglad av snabbmat, snabba bilar och snabbköp
finns det ringa utrymme eller tolerans för den långsamma mognadsprocess som åldrandet innebär. I stället för att bli
bemötta med bejakande av vårt grånande hår, våra långsammare reflexer eller den inre visdom livserfarenheten gett,
blir vi överösta av uppmaningar att förneka och dölja vår ålder. Praktiskt taget dagligen möts vi av reklambudskapet:
“Hejda ditt åldrande! Femton olika sätt att bevara din ungdom.”

                                      Läs mer www.cjp.se/nhtsbrev/saertryck_51-1.pdf

        VI OCH DE - EN DAG I KYOTO

        Hillevi Furtenback

En dag av mitt liv har jag tillbringat i Kyoto. En enda dag har jag varit på den plats som en gång kallades Heian-Kyo,
huvudstaden under Heianperiodens trehundraåriga rike, som varade från år 794 till 1185 e.Kr. enligt vår tideräkning.
Slutet av Heiantiden präglades av katastrofer. En förödande brand drabbade huvudstaden år 1177, tyfonen 1180
åtföljdes av en svältkatastrof.

      Läs mer www.cjp.se/nhtsbrev/saertryck_51-2.pdf

SJÄLVBILDER - ATT KOMMA VIDARE GENOM SKAPANDE

  Annika Berg-Frykholm

En 4-årig pojke målar på sjukhuset tillsammans med barnsjuksköterskan Britt. Pojken har cancer och vet att han
snart ska dö. Plötsligt avbryter han sig, ser Britt djupt i ögonen och frågar
-Vad tror du på?
Britt är helt oförberedd på frågan och har ingen självklar gudstro så hon vet inte vad hon ska svara.
Hon funderar länge och säger till sist
-Jag tror på barnen.
-Vet du vad jag tror på, frågar pojken och ler underfundigt. Jag tror på att måla.

      Läs mer www.cjp.se/nhtsbrev/saertryck_51-3.pdf

 

    RÄDSLA OCH ÅNGEST

         James Hollis

När jag börjar skriva på denna artikel har min dotter Taryn börjat få värkar var femte minut. När jag är färdig har
jag förhoppningsvis träffat min dotter och mött mitt första barnbarn, Rachel. Jag ser fram emot denna tvåfaldiga
glädje. Men jag måste också tillstå att jag fick neurotiska tankar det ögonblick då jag fick veta att Rachel var på
väg. Jag kände ångest, inte glädje. Min första tanke, och den är jag inte stolt över, var ”Ännu en att oroa sig över”.

    Läs mer www.cjp.se/nhtsbrev/saertryck_51-4.pdf


            JUNG UNDER LUPPEN

       Janet O Dallett

"Att närma sig det onda innebär den stora risken att överväldigas av det. Vi får därför inte längre passivt underkasta
oss något över huvud taget, inte ens det goda. Något så kallat gott som vi passivt anammar förlorar sitt etiska värde.
Inte så att det är något dåligt i sig, men att behöva underkasta sig det skapar problem. Allt överdrivet beroende är
av ondo - oavsett om det är fråga om alkohol, morfin eller idealism. Vi måste se upp med att betrakta ont och gott
som absoluta motsatser ... Trots det måste vi göra etiska ställningstaganden... Relativiteten av ”gott” och ”ont”
betyder inte att dessa kategorier är ogiltiga, eller att de inte existerar."

C G Jung, Memories, Dreams, Reflections

               Läs mer www.cjp.se/nhtsbrev/saertryck_51-5.pdf

               MOT LYRANS STJÄRNBILD
           Om mål, mening och meteoriter

      Håkan Raihle

Den 6 november 1943, vid fem års ålder, bestämde jag mig för att jag skulle bli präst. Till grund för mitt beslut låg
absolut inte några brådmogna existentiella funderingar, utan det grundades på mera prosaiska faktorer...

   Läs mer www.cjp.se/nhtsbrev/saertryck_51-6.pdf

                 EN NY BÖRJAN

        Daryl Sharp

Norman satt gråtande i mitt väntrum. Senare fick jag veta att han suttit där nästan en timme och väntat på sin tid.
Min sekreterare hade givit honom en kopp te. Hans händer skakade och han spillde litet på byxorna. Jag visade
honom in och han sjönk ner i en skinnfåtölj...

       Läs mer www.cjp.se/nhtsbrev/saertryck_51-7.pdf

FÖRENINGSNYTT FRÅN FDP FÖRENINGEN FÖR DRÖMPSYKOLOGI
                                    OCH DRÖMCOACHING

FDP Föreningen för Drömpsykologi och Drömcoaching höll sin föreningsstämma den 20 maj på Forsnäs Gård i Ydre.
Vid föreningsstämman föredrogs styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse i enlighet med stadgarna. Styrelsen
beviljades såsom revisorn rekommenderat ansvarsfrihet. Erik Nisser fortsätter som ordförande i styrelsen och Hillevi
Furtenback som sekreterare. Till suppleant valdes Kim Held.

Under året 2010 har styrelsen genomfört sex styrelsemöten. FDPs första verksamhetsår har präglats av upprättandet av
administrativa rutiner, ett fungerande kontaktnät samt av planering för framtiden. Planeringen resulterade i ett upp-
skattat drömseminarium i april i år med Håkan Raihle och Erik Nisser.

Medlemsavgiften är fortsättningsvis 250 kr per kalenderår att inbetalas till plusgiro 547763-3. För inbetalningar
utanför Sverige gäller följande: IBAN: SE77 9500 0099 6034 0547 7633 och BIC: NDEASESS.

För information kontakta Hillevi Furtenback, tel 0381-55035 eller hillevi.furtenback@telia.com.