FÖRÄNDRINGAR

Jane Prétat

Det sägs att övergångstider är prövotider. Detta gäller särskilt när vi står på tröskeln till ålderdomen, då de förändringar
som sker i kroppen, psyket och omgivningen blir till utmaningar för oss. Världen omkring oss förändras när gamla
livsramar försvinner för att ge plats för nya, när gamla vänner går bort eller när invanda roller faller av oss och lämnar
oss nakna och utsatta. Nya mönster, nya utgångspunkter och nya uppgifter gör det svårt för oss att känna igen oss själva.

                                      Läs mer www.cjp.se/nhtsbrev/saertryck_50-1.pdf

EN SÖNDAG I OKTOBER

     Hillevi Furtenback

En söndag i oktober fick jag i min hand två böcker och samma söndag läste jag dem bägge. Den ena boken är en doku-
mentär skildring om eremiter i Sibirien, den andra, ett tunt häfte, innehåller fyra essäer kring frågan "Varför skriva?" av
Peter Mickwitz. Två böcker med vitt skilda människoöden, men liknande i skildringen av hur vi människor genom vårt
förhållningssätt och våra värderingar är medskapande i vårt eget öde.

      Läs mer www.cjp.se/nhtsbrev/saertryck_50-2.pdf

    TRÄDET, SYMBOLEN OCH RELIGIONEN

Erik Nisser

Trädet som religiös symbol har en lång historia och universell utbredning. Alltifrån urtid till nutid, i alla kulturer världen
över, har trädet ingått i människans religiösa föreställningsvärld. Det heliga trädets aspektrikedom och betydelsemättnad
är mycket stor och det har dessutom förgreningar in på ett flertal andra, kringliggande symbolområden. Här kan bara
lyftas fram ett fåtal exempel och teman i syfte att belysa något av den existentiella och kosmiska gåta som den religiösa
människan tyckt sig ana i trädets natur – samt ge en aning om det svar som trädet självt tycks ge på sin gåta.

      Läs mer www.cjp.se/nhtsbrev/saertryck_50-3.pdf

Annons

  Beställ genom att klicka HÄR och uppge namn, adress och antal ex

 

    SOFIAS ÅTERKOMST

     Marion Woodman

Tillsammans med tre av sina analysander har Marion Woodman skrivit sin senaste bok, Att lämna fadershuset, som
en hyllning till den feminina medvetenheten, till Sofia. Tre livsöden speglas och fokus ligger naturligtvis på individens
strävan fram mot en bättre balans mellan de två stora krafterna i våra liv, den i vår kultur dominerande maskulina
energin och den undanträngda feminina. Om konsekvenserna av den hittillsvarande obalansen på såväl individuell
som kulturell nivå har Woodman skrivit i sina tidigare böcker Den sovande bruden, Den havande jungfrun och Den
misshandlade brudgrummen
.

Har ni synpunkter eller erfarenheter ni vill dela med er av, så är ni välkomna att skicka in texten till artikel@cjp.se.

    Läs mer www.cjp.se/nhtsbrev/saertryck_50-4.pdf

ÖKNEN I DRÖM OCH VARDAGSLIV
            Ett rum för förnyelse?

        Verena Kast

Våra drömmar hör ihop med oss på samma sätt som våra tankar, avsikter och känslor. Drömmarna påverkar i hög
grad vår vardagsverklighet: en “god” dröm gör oss upprymda och hjälper oss att börja vår dag med glädje i sinnet,
medan en “ond” dröm gör oss oroliga och därför blir hela dagen gråare än den faktiskt är. Men en sådan “ond” dröm
kan vara mycket viktig för oss genom att den skakar om oss och hjälper oss att se vår egen livssituation ur det
omedvetnas perspektiv. Drömmen kan tala om för oss vad vi gör med oss själva, med livet, med andra människor.
Sett ur den synpunkten finns det inga “onda” drömmar. Däremot finns det drömmar som ger oss varningssignaler och
skakar om oss, drömmar som envist försöker säga oss något som vi inte vet eller inte vill veta. På så sätt kan dröm-
marna bli en slags vägvisare som låter oss förstå vart vägen leder eller som bekräftar att vi är på rätt väg.

Har ni synpunkter eller erfarenheter ni vill dela med er av, så är ni välkomna att skicka in texten till artikel@cjp.se.

               Läs mer www.cjp.se/nhtsbrev/saertryck_50-5.pdf

                   ARVET EFTER FÄDERNA
                 Del II: Att bryta tystnaden

       Guy Corneau

Vad händer när vi tar till oss och kan acceptera vår skugga? Vart leder depressionens trånga dörr? När en persons
erfarenheter helt har sugit musten ur honom, så att han inte bryr sig särskilt mycket om den yttre världen, blir han
också mindre defensiv och mindre känslig för vad andra tycker om honom. Han blir mer öppen för att riskera ett
möte med det som göms i hans personlighet. Han inser med förundran, att när han är sig själv möter han respekt
i stället för att bli avvisad. Han undrar varför han har tillbringat så många år med att gömma undan sitt sanna jag.
Genom att visa sin skugga kommer han fram ur skuggriket.

Har ni synpunkter eller erfarenheter ni vill dela med er av, så är ni välkomna att skicka in texten till artikel@cjp.se.

   Läs mer www.cjp.se/nhtsbrev/saertryck_50-6.pdf

Annons

 

            VEM ÄR JAG I KOSMOS?
       Om jaget och det omedvetna

       Ingela Romare

I den här artikeln kommer jag att cirkla kring begreppen kosmos, hjärnan och medvetandet och kring frågan: Vem
är jag i kosmos? Jag kommer att cirkla kring dem, begreppen och frågan, jag kommer inte att utreda dem eller besvara
dem, det kan jag inte, för i detta sammanhang känner jag mig som en planet som cirklar kring solen. Samtidigt som
jag är totalt beroende och bunden i min bana, kan jag dock i viss mening beskriva min upplevelse och min undran på
olika sätt. Det jag har med mig som en referenspunkt i detta cirklande är Carl Gustaf Jungs psykologi, hans syn på
relationen mellan jaget och det omedvetna, och jag kommer därför att beskriva något av denna del av hans psykologi.

Har ni synpunkter eller erfarenheter ni vill dela med er av, så är ni välkomna att skicka in texten till artikel@cjp.se.

       Läs mer www.cjp.se/nhtsbrev/saertryck_50-7.pdf

FAMILJETERAPI -- VETENSKAP, KONST ELLER HANTVERK?
                      Om prioriteringar och balans

   Jan-Christer Wahlbeck

Familjeterapi, liksom psykoterapi mer allmänt, definieras ibland som vetenskap, ibland som konst och ibland som
hantverk. Vetenskapsmännen, kreativa professionella och erfarna praktiker positionerar sig ibland emot varandra.
Ensidigheten riskerar att ta överhanden så att nyckelpersoner inom psykoterapipolitiken diktatoriskt lägger vikt
endast vid ett av dessa alternativ. Författaren, som är mångårig men nu avgående ordförande i Finlands Familje-
terapiförening, menar att alla dessa aspekter måste vägas samman när man fattar beslut som gäller prioritering
av olika utbildningar och strukturering av utbildningarnas innehåll. Familjeterapi, liksom annan psykoterapi, är
lika mycket konst och hantverk som vetenskap.

Har ni synpunkter eller erfarenheter ni vill dela med er av, så är ni välkomna att skicka in texten till artikel@cjp.se.

      Läs mer www.cjp.se/nhtsbrev/saertryck_50-8.pdf

      DEN RÖDA BOKEN
    Ett olösligt dilemma?

     Bill Callanan, Fisher King Review

Vid 81 års ålder påminde Jung om vilken alldeles avgörande betydelse de tidiga erfarenheter hade haft som han
löpande skrev ned i den nyligen utgivna Röda Boken: ”De år då jag var helt upptagen av de inre bilderna var de
viktigaste i mitt liv, varunder allt väsentligt avgjordes. Därmed tog det hela sin början, och de senare detaljerna
är endast kompletteringar och förtydliganden. Mitt senare livsverk bestod i att utarbeta det som under dessa år
hade brutit fram ur det omedvetna och sånär hade dränkt mig. Det var råmaterialet till ett helt livsverk. Allt
senare rörde sig endast om yttre klassificering, vetenskaplig bearbetning och integration i livet. Men den numinösa
begynnelsen, den början som innehöll allt, den var då.”

      Läs mer www.cjp.se/nhtsbrev/saertryck_50-9.pdf

DRÖMPSYKOLOGISKT SEMINARIUM
     i Stockholm den 2-3 april 2011

Lördagen den 2 april arrangerar FDP Föreningen för Drömpsykologi och Drömcoaching en seminariedag öppen för alla
intresserade. Programmet under söndagen den 3 april är öppet endast för diplomerade drömcoacher (IDP).

                                    Program www.cjp.se/nhtsbrev/saertryck_50-10.pdf