Drömcoaching
som metod


Uppdaterad 2010-12-01

Vad är drömcoaching?

Drömcoaching är en icke-tolkande metod och ett förhållningssätt som syftar till att stimulera drömmaren till egna reflektioner och eventuella tolkningar av drömmen. Metoden utvecklades som ett projekt inom ramen för IDP Institutet för Drömpsykologi under slutet av 90-talet av Marie-Claire Lundeberg och Håkan Raihle och de har sedan 2000 lett utbiodningen till diplomerad drömcoach (IDP).

Utbildningen till diplomerad drömcoach (IDP) har omfattat 5 terminer bestående av varvad praktik och 427 timmars schemalagd undervisning
inom ämnesområdena:

Drömcoaching 191 tim (45%)
Drömtolkning 93 tim (22%)
Drömpsykologi 85 tim (20%)
Symbolik, symbollära 24 tim (6%)
Övrig psykologi 18 tim (4%)
Psykopatologi och psykiatri 16 tim (3%)


Marie-Claire Lundeberg


Håkan Raihle

Läs mer

Artikel ur Tidskriften Bonavita april 2004
Artikel ur tidskriften Essens nr 1/2004
Etiska riktlinjer för diplomerade drömcoacher (IDP)