NÅGRA RADER...

2010-02-05

   VI FLYTT' ...Som ni kanske redan märkt har vi varit tvungna att försumma hemsidan under en period eftersom flyttningen tagit all ork och energi, både mentalt och fysiskt. Och vår tillvaro kommer förmodligen att vara kaotisk under ytterligare någon tid framöver.

Vi lyckades faktiskt att producera ett nytt nummer av CJP Nyhetsbrev i digitalt format. "All vår början bliver svår", sägs det ju, men vi lär oss väl så småningom mera om den digitala världens irrgångar. Ledsamt nog är det ganska många som hört av sig eftersom de saknar dator och därmed möjlighet att läsa nyhetsbrevet. Men tyvärr fanns det inga ekonomiska möjligheter att fortsätta med pappersutgåvan.

Om du hör till dem som ännu inte meddelat din e-post adress till oss och därför inte fått senaste numret (nr 48) av nyhetsbrevet: Gör det nu till pren@cjp.se eller ring oss på 08-830 700!

Jag kan också med tillfredsställelse konstatera att ryktet om CJP:s död är fel i allra högsta grad. Bokutgivning och bokförsäljning fortsätter som vanligt. Vi håller på att inreda vårt nya kontor, biblioteket är flyttat, likaså boklagret, och FDP, som under många år stått som arrangör av alla våra kurser, seminarier och föreläsningar, och som nu fått sin nya styrelse, är i full gång med att leta kurslokaler och planera framtida program, inklusive nya sommarveckor.

Även IDP Institutet för Drömpsykologi fortsätter sina forskningsprojekt som vanligt, bl.a. Projekt 65+ (drömcoaching för äldre) och den första forskningsrapporten har nu publicerats i Journal of Holistic Nursing (2009; 27; 266) med rubriken "Older People's Experiences of Dream Coaching". Arbetet med att analysera resultaten från projektets andra etapp fortsätter och kommer att publiceras så småningom.

Sommarveckan 2009 på temat "Att skiljas är att dö en smula" blev mycket lyckad och de olika seminarierna gav rika tillfällen för reflektion. Som vanligt avslutades sommarveckan med diplomering av årets drömcoacher och ett trädgårdsparty med pizza och vin (se sep artikel och fotoreportage).

Själv upplever jag det som ett stort privilegium att sedan 1987 få ha varit med om att sprida och förankra, men också i någon mån förnya, den jungianska psykologin i vårt lilla hörn av världen, och förhoppningsvis får vi vara med ytterligare några år.

***

 

 
Nya kontoret på Edvin Adolphsons väg 4, Solna.

 

Välkomna med oss in i framtiden !

Solna i februari, 2010